تن ماهی پژمان برای درمان زانو درد بسیار موثر می باشد

ماهی تن پس از تخلیه از کشتی های ماهیگیری و نگهداری در سردخانه، در مخازن آب ذوب می شود. سپس ماهی ها بر اساس اندازه در قفسه های بزرگ دسته بندی می شوند تا از قبل پخته شوند، که هر گونه روغن ناخواسته را از بین می برد.

مرتب کردن ماهی بر اساس اندازه قبل از پختن تن ماهی پژمان کاهش وزن ناشی از پختن بیش از حد را به حداقل می رساند. این اولین فرآیند پخت می تواند از 45 دقیقه تا سه ساعت طول بکشد.

پس از پخت و سرد شدن، ماهی ها را جدا می کنند و پوست آن را جدا می کنند و گوشت را به گوشت سبک و گوشت قرمز جدا می کنند.

گوشت سبک تر برای فرآیند کنسرو کردن تعیین شده است در حالی که گوشت قرمز معمولاً در غذای حیوانات خانگی استفاده می شود. سپس قسمت‌هایی از ماهی که برای مصرف انسان نامیده می‌شوند، قبل از ورود به مرحله کنسرو تمیز می‌شوند.

پس از مرحله تمیز کردن و آماده سازی، گوشت ماهی تن را همراه با آب گوشت، روغن یا آب و گاهی چاشنی هایی مانند نمک در قوطی ها بسته بندی می کنند.

قوطی ها درب ها را دریافت می کنند و برای جلوگیری از نشت و آلودگی با خلاء آب بندی می شوند. سپس قوطی‌ها قبل از پخته شدن شسته می‌شوند و در دمای بالا که باید به بیش از 240 درجه برسد.

استریل می‌شوند تا از عدم وجود باکتری‌های زنده در داخل ظروف در بسته اطمینان حاصل شود. نگرانی ویژه باکتری های بی هوازی تشکیل دهنده هاگ مانند کلستریدیوم بوتولینوم است.

قوطی ها خنک می شوند، برچسب گذاری می شوند و برای تضمین کیفیت بررسی می شوند. این فرآیند شامل ارزیابی آسیب به قوطی‌ها، از جمله فرورفتگی، تورم، و عملکرد نادرست مهر و موم‌ها است که می‌تواند نشان دهنده آلودگی احتمالی باشد.